David Alter Kurzman

 

 

David Alter Kurzman was born in Rzeszow in 1865 to Yaakov. He was a merchant, married to Dina, they had 3 children.. Prior to WWII he lived in Krakow, Poland and headed the orphan home on #35 Miodowa Street in Krakow. During the war he was in Krakow, Poland. Alter perished in 1942 in Belzec, Camp at the age of 77.He went to the camp and to his death with the children of the orphanage. This information is based on a Page of Testimony submitted on 27-Jul-1999 by his grandson,( Marzel, son of Yisrael Kurzman) a Shoah survivor who was in Russia during the war years

 

David Alter Kurzman with the children of the orphanage

ביוזמת הקהילה היהודית בקרקוב ומוסדות העזרה ההדדית שבה התפתחו בעיר מספר בתי יתומים, שנקראו זקלד (Zakład) {24}.
בית היתומים הכללי טיפל בילדים, מהגיל הצעיר ביותר ועד סיום בית ספר יסודי, גילאי 14-13 . כזה היה בית היתומים הגדול ברחוב דיטלובסקה 64, שנקרא בפולנית Zakład Wychowawczy Sier—t Zydowskick im. Rackowej.
לבית היתומים הזה היו שני נשיאים משותפים. אחד מהם היה ד"ר רפאל לנדאו, מנהל בית החולים היהודי ברחוב סקווינסקה (Skawińska) וראש הקהילה היהודית וחבר מועצת העיר קרקוב (1938).
הפטרונים בתקופה מסוימת היו משפחת רוקח. מר רוקח היה חבר באחת מוועדות מועצת העיר קרקוב, וגברת רוקח טיפלה בחיי היום-יום של המוסד. ניהול בית היתומים במשך רוב התקופה היה בידי אנה פוירשטיין.
במוסד זה התחנכו בין 40 ל-120 ילדים בנים ובנות כאחד. החניכים סיפרו, שבית היתומים היה מקום מטופח, חם ודואג, שסיפק את כל צורכיהם. למרות המצוקה בבית, היתה הפרידה מהמשפחה קשה מאוד לילדים,. ניתוקם מחיק המשפחה בגיל כה צעיר וההסתגלות לחיי מוסד בעל סדר יום ומשמעת קפדניים לא היו קלים. אך משהתרגלו לשינוי אהבו את המקום והוקירוהו. ילדים שתפקודם היה לקוי, אשר הגיעו מבית הרוס עקב מות אחד ההורים או בגלל העוני המרוד, חזרו לתפקד ולשמוח בחברת הילדים והכל הודות לטיפול המסור והחם.
אחד המחנכים בבית היתומים, לצדה של אנה פוירשטיין, היה יצחק פניגר, שהתקבל לעבודה בסיועו של סיני אלכסנדרוביץ'. יצחק, יליד בוכניה, סטודנט להנדסה חקלאית באוניברסיטה היייגלונית בקרקוב, השתתף בבניית בית הסטודנט היהודי והיה מחנך בבית היתומים עד עלותו לארץ ישראל ב-1936.
בית הספר היסודי שבו למדו חניכי בית היתומים שכן ברחוב מיודובה 36 (Miodowa), במבנה מלבנים אדומות כהות. היה בית ספר כללי שבו צוות של מורים, יהודים ופולנים, לימד בפולנית. רוב התלמידים היו יהודים.
אחד מחברי הוועד המנהל של בית היתומים היה ר' אלתר דוד קורצמן, יליד העיר זשוב ומפרנסי קהילת יהודי קרקוב, יהודי דתי, חבר אגודת ישראל וסוחר עשיר בעל מפעלי פלדה וברזל. עם הזמן נהפך ר' אלתר קורצמן לפטרון בית היתומים. בתמונות רואים את ילדי בית היתומים בחופשת הקיץ בקייטנה, ובתווך יושב קורצמן, יהודי בעל זקן לבן וארוך.
עם הקמת הגטו ברובע פודגוז'ה ב-1941 עבר גם בית היתומים לגטו, תחילה לרחוב קרקוזה 8 (Krakusa) ומשם לרחוב יוזפינסקה 31 J—zefińska)) ואחר ליוזפינסקה 41. בבית היתומים בתוך הגטו קובצו כל הילדים שנאספו מבתי היתומים בקרקוב. קורצמן בן ה-77 לא הפסיק לדאוג לילדים והיה עמם כל הזמן, עד לרגע האחרון. באוקטובר 1942 הלך בראש קבוצה של 300 ילדי בית היתומים יחדיו עם המנהלת אנה פויירשטיין, בעלה ומחנכים נוספים למחנה ההשמדה בלז'ץ, ושם נספה עמם, כפי שנספו ד"ר  יאנוש קורצ'ק ויתומיו בטרבלינקה. http://ffather.blogspot.com/2007/08/6.html

Barukh Naphtali Hertz Kurzman was born in Poland to David and Dina. He was a merchant and married to Ester. Prior to WWII he lived in Krakow, Poland. During the war he was in Krakow, Poland. Barukh perished in the Shoah at the age of 40. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted on 01-Jan-1997 by his brotherĠ son

Submitter's Last Name

    

KURTZMAN

Submitter's First Name*

    

MARCHEL

 

Reich Mordekhai

 

Submitter's Last Name

    

KURTZMAN

Submitter's First Name*

    

MARCHEL

Mordekhai Reich was born in Poland to Hanoch and Raizl. He was single. Prior to WWII he lived in Poland. During the war he was in Poland. Mordekhai perished in 1942 in the Shoah at the age of 30. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted on 27-Jul-1999 by his nephew ( the son of his sister) a Shoah survivor

Reich Raizl

 

Submitter's Last Name

    

KURTZMAN

Submitter's First Name*

    

MARCHEL

Raizl Reich nee Liblich was born in Poland to David. She was married to Khanokh. Prior to WWII she lived in Poland. During the war she was in Poland. Raizl perished in the Shoah at the age of 65. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted on 27-Jul-1999 by her grandson

 

 

Eduard Orzech was born in Warszawa. He was a merchant and married to Bubka nee Reich. Prior to WWII he lived in Warszawa, Poland. During the war he was in Warszawa, Poland. Eduard perished in the Shoah at the age of 30. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted on 27-Jul-1999 by his wifeĠnephew, a Shoah survivor