Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Pasvalys Cemetery and Former Synagogue
Pasvalys Home Page
Former synagogue and jewish cemetery at pasvalys (lithuania)
Click on Photos to Enlarge
#pasv-sc-1:
#pasv-sc-2:
#pasv-sc-4:
#pasv-sc-5:
#pasv-sc-7:
#pasv-sc-8:
#pasv-sc-10:
#pasv-sc-11:
#pasv-sc-13:
#pasv-sc-14:
#pasv-sc-16:
#pasv-sc-17:

#pasv-sc-19:

#pasv-sc-20:
#pasv-sc-21:
#pasv-sc-22:
#pasv-sc-23:
#pasv-sc-24:
#pasv-sc-25:
#pasv-sc-26: