Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Minsk Home Page
Minsk Documents
Click on Photos to Enlarge
#mindoc_1:
#mindoc_2:
#mindoc_3:
#mindoc_4:
#mindoc_5:
#mindoc_6:
#mindoc_7:
#mindoc_8:
#mindoc_9:
#mindoc_10:
#mindoc_11: Minsk birth record is in Russian and Hebrew
#mindoc_12:
#mindoc_13:
#mindoc_14:
#mindoc_15:
#mindoc_16:
#mindoc_17:
#mindoc_18: