Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Postavy Home Page
Postavy Stories Menu
Postavy Stories

Eternal Testament: Memoirs of a Partisan
by Yakov Segalchick
Yakov writes about Mitzia Friedman from Potsov who was killed in 1944
http://www.jewishgen.org/yizkor/dolginovo/dol274.html