Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Sharkovshchyzna Home Page
Sharkovshchyzna Map
Sharkovshchyzna, Disna uyezd, Vitebsk gubernia

Today; Belarus, 1944- 1990s; Soviet Union, 1921- 1939; Poland, pre First World War; Russian Empire.
Also known as; SHARKOVSHCHIZNA
SHARKOVSHCHINA, SZARKOWSZCZYZNA, Sarkauscyna
Latitude: 5522' Longitude: 2728'
101.3 miles N of Minsk 101.3 miles N of Minsk
For others who research Sharkovshchyzna go to;
http://www.jewishgen.org/jgff/jgffweb.htm
put; TOWN; Sharkovshchyzna COUNTRY; Belarus, leave last name blank
SEARCH TYPE: D-M Soundex

Click on Photos to Enlarge