Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Sharkovshchyzna Home Page
Sharkovshchyzna Portraits
Click on Photos to Enlarge
#sharko-p1: Dow Krapiwnik
Country Of Birth Poland
City Of Birth Sharkovshchina
Date Of Birth 1927
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans
#sharko-p2: Luba Cimer
Country Of Birth Poland
City Of Birth Sharkovshchina
Gender Female
Before The Holocaust
Movement/ Organization Not Indicated Holocaust Period
Framework of Combat Underground and Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Kozyany Forests Rank Private
Unit Spartak Brigade Resistance Organization Local Underground
Job Fighter (f)
#sharko-p3:
#sharko-p4:
#sharko-p5:
#sharko-p6:
#sharko-p7:
#sharko-p8:
#sharko-p9:
#sharko-p10: